Mở văn phòng tại Himeshima

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2017, chúng tôi đã chính thức công bố việc mở văn phòng tại Himeshima tại buổi lễ ra mắt văn phòng mới tại Ủy ban tỉnh Oita.
Với mong muốn đưa Himeshima của tỉnh Oita thành một hòn đảo IT, công ty chúng tôi đang triển khai tuyển dụng nhân sự IT tại đây.

Phát triển Paho MQTT

Do Paho nổi tiếng với MQTT Client không triển khai Ruby nên công ty chúng tôi phát triển nó dưới dạng OSS.
GitHub:https://github.com/RubyDevInc/paho.mqtt.ruby
RubyGems:https://rubygems.org/gems/paho-mqtt

Phát triển AWS IoT Device SDK

Do AWS IoT Device SDK không triển khai Ruby nên công ty chúng tôi phát triển nó dưới dạng OSS.
GitHub:https://github.com/RubyDevInc/aws-iot-device-sdk-ruby
RubyGems:https://rubygems.org/gems/aws_iot_device