GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
ISO/IEC 27001:2003

Chứng chỉ bảo mật

Là một công ty chuyên về outsourcing nên Ban lãnh đạo công ty TNHH Ruby Development Việt Nam luôn dành sự quan tâm hàng đầu đến vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cao nhất cho từng dự án của khách hàng.

Sau rất nhiều nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên, từ việc xây dựng, đưa vào thực hiện và từng bước cải tiến, chúng tôi đã vinh dự được Cơ quan công nhận quốc gia của Vương quốc Anh (UKAS) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013 ở văn phòng Hà Nội và Đà Nẵng vào ngày 18/11/2020.

Image1
Hình ảnh nhận giấy chứng chỉ an toàn thông in ISO/IEC 27001:2013

Sự công nhận này là minh chứng khẳng định sự tín nhiệm của các khách hàng đã, đang và sẽ lựa chọn công ty TNHH Ruby Development Việt Nam là một đối tác tin cậy, an toàn trên hành trình phát triển thành công.