We think Ruby + a Rubyに力を。世界に輝きを。We think Ruby + a Rubyに力を。世界に輝きを。

Mission

Ruby言語を活かし、その可能性をさらに引き出すソフトウエア開発で、豊かな未来を拓きます

Read more

SERVICE

Ruby on Railsをコア技術とし、クラウドを利用したアジャイル開発により、新規サービスを短期間で立ち上げ、継続的な機能改善/追加を得意とします。
さらにAIからIoT関係まで幅広いWebサービス開発が可能です。まずはお気軽にご相談ください。

Read more

0

NĂM
HOẠT ĐỘNG

Ruby Development Việt Nam là một công ty trẻ với những thành viên năng động, dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Những con số ấn tượng là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của toàn thể thành viên trong công ty.

0

CHI NHÁNH

0

DỰ ÁN

0

NHÂN VIÊN

0

TUỔI TRUNG BÌNH

RECRUIT

開発部 M.K

LEADER

Ruby on Rails leader(mô tả chi tiết)
Android Leader(mô tả chi tiết)
BrSE(mô tả chi tiết)
BrSE (Japanese)(mô tả chi tiết)
Leader QA(mô tả chi tiết)
開発部 Y.F

DEVELOPER

Ruby on Rails developer(mô tả chi tiết)
Android developer(mô tả chi tiết)
Fresher(mô tả chi tiết)
開発部 P.G

IT COMTOR

Leader comtor(mô tả chi tiết)
Comtor(mô tả chi tiết)
Fresher comtor(mô tả chi tiết)

CONTACT

+84 247-107-7000

Tầng 14, Số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.