Tầm nhìn

Sáng tạo mới các dịch vụ mang tính đột phá, hướng đến thị trường toàn cầu.

Sáng tạo mới các dịch vụ mang tính đột phá, về business style, life style.

Đại diện khu vực châu Á

Trở thành công ty công nghệ mang tính sáng tạo tiêu biểu ở Châu á.
Bằng phát triển hệ thống với trung tâm là ngôn ngữ Ruby, chúng tôi muốn tạo ra cuộc cách mạng cùng châu á

Chú chim vỗ cánh
cùng viên đá Ruby

Chú chim vỗ cánh cùng viên đá Ruby
Từ tháng 12 năm 2017, chúng tôi đã thay đổi Logo như hiện nay.
Chú chim với những Viên ngọc Ruby hàng năm sẽ trưởng thành và phát triển.