Tầm nhìn

Sáng tạo cùng thế giới

Sáng tạo các dịch vụ mang tính đột phá, mang đến một phong cách quản lý chuyên nghiệp, gần gũi, hướng đến mở rộng thị trường toàn cầu.

Đại diện khu vực châu Á

Trở thành công ty công nghệ mang tính sáng tạo tiêu biểu ở Châu Á
Bằng việc phát triển hệ thống với giá trị cốt lõi là ngôn ngữ Ruby, chúng tôi muốn tạo ra cuộc cách mạng cùng Châu Á.

Chú chim vỗ cánh
cùng viên đá Ruby

Chú chim vỗ cánh cùng viên đá Ruby
Biểu tượng của chúng tôi là hình ảnh chú chim vỗ cánh luôn hương về bầu trời, mang theo những viên ngọc Ruby ngày càng nhiều thêm về số lượng, đại diện cho sự trưởng thành và phát triển của công ty.