RUBY ON RAILS DEVELOPER

Lí do hàng đầu để tham gia

- Mức lương hấp dẫn 800-1000$
- Làm việc với các khách hàng, tập đoàn hàng đầu Nhật bản
- Có thể luân chuyển công tác sang Nhật Bản từ 2-12 năm tại Head Office và các chi nhánh của Ruby
- Trở thành những kỹ sư hàng đầu về Ruby để tiếp tục đào tạo và hướng dẫn thế hệ tiếp theo)

Mô tả công việc

- Phân tích các yêu cầu của khách hàng để phát triển các yêu cầu phần mềm kỹ thuật và chức năng
- Refactor code, tối ưu hóa
- Tham gia vào các dự án sản phẩm của chúng tôi
- Tham gia vào các dự án Open Source

Yêu cầu

+ Kĩ năng:
   - Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với Ruby, Rails, Javascript.
   - Thực hành với Angular, React.js, Vue.js.
   - Kỹ năng đọc tiếng anh khá.
   - Hiểu biết về MVC, ORM, RESTful, OOP
   - Kiến thức tốt về Ruby, Ruby on Rails, Javascript
   - Kỹ năng làm việc nhóm tốt
   - Có kinh nghiệm với MySQL
   - Có kinh nghiệm với một trong các khung Javascript hiện đại: Angular 1/2, React.js, Vue.js
   - Có kinh nghiệm làm việc trong quy trình phát triển Agile
+ Quan trọng nhất:
   - Kiến thức tốt về kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động hóa (Rspec, Capybara)
   - Có kinh nghiệm phát triển web đáp ứng
   - Có kinh nghiệm với HTML / CSS
   - Làm quen với PostgreSQL, MongoDB, Dịch vụ web Amazon, GitLab, CircleCI, CodeClimate
   - Kiến thức tốt về kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động hóa (Rspec, Capybara)
   - Có kinh nghiệm phát triển web đáp ứng
   - Có kinh nghiệm với HTML / CSS
   - Làm quen với PostgreSQL, MongoDB, Dịch vụ web Amazon, GitLab, CircleCI, CodeClimate
   - Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật là một lợi thế