RUBY ON RAILS LEADER

Lí do hàng đầu để tham gia

- Mức lương hấp dẫn 1000-1500$
- Làm việc với các khách hàng, tập đoàn hàng đầu Nhật bản
- Có thể luân chuyển công tác sang Nhật Bản từ 2-12 năm tại Head Office và các chi nhánh của Ruby

Mô tả công việc

- Phân tích các yêu cầu của khách hàng để phát triển các yêu cầu phần mềm kỹ thuật và chức năng
- Tái cấu trúc mã, tối ưu hóa
- Tham gia vào các dự án sản phẩm của chúng tôi
- Tham gia vào các dự án Open Source

Yêu cầu

Kĩ năngCần cóQuan trọng nhất
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án, Leader dự án ít nhất 1 năm
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với Ruby, Rails, Javascript
 • Thực hành với Angular, React.js, Vue.js
 • Kỹ năng đọc tiếng anh khá
 • Hiểu biết về MVC, ORM, RESTful, OOP
 • Kiến thức tốt về Ruby, Ruby on Rails, Javascript
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt
 • Có kinh nghiệm với MySQL
 • Có kinh nghiệm với một trong các khung Javascript hiện đại: Angular 1/2, React.js, Vue.js
 • Có kinh nghiệm làm việc trong quy trình phát triển Agile
 • Kiến thức tốt về kiểm thử tự động hóa (Rspec, Capybara) • Có kinh nghiệm phát triển Responsive web
 • Có kinh nghiệm với HTML / CSS
 • Làm quen với PostgreSQL, MongoDB, Dịch vụ web Amazon, GitLab, CircleCI, CodeClimate
 • Kiến thức tốt về kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động hóa (Rspec, Capybara) Có kinh nghiệm với HTML / CSS
 • Làm quen với PostgreSQL, MongoDB, Dịch vụ web, Amazon, GitLab, CircleCI, CodeClimate Amazon, GitLab, CircleCI, CodeClimate