Thông điệp từ Tổng giám đốc

Hướng đến sự tỏa sáng không ngừng của kỹ sư hệ thống

代表取締役 社長 芦田 秀之

Công ty cổ phần Ruby Development
Tổng giám đốc Ashida Hideyuki

Doanh nghiệp là một tập thể các cá thể, chung qui đó là yếu tố con người.
Một doanh nghiệp sẽ không được tạo nên nếu thiếu đội ngũ nhân lực.
Tôi định nghĩa sức mạnh, độ sâu của một kỹ sư cũng là sức mạnh, độ sâu của một doanh nghiệp, vì một doanh nghiệp không thể lớn mạnh nếu như kỹ sư của họ không phát triển.
Như vậy, một doanh nghiệp cần hỗ trợ cho kỹ sư như thế nào để họ có thể phát triển năng lực của mình.

Mấu chốt nằm ở sự nghiêm túc. Một doanh nghiệp bắt buộc phải có thái độ nghiêm túc.
Kỹ sư và doanh nghiệp cần làm rõ được trách nhiệm của mình và cả hai bên phải nỗ lực liên tục trong việc tạo ra môi trường thích hợp để thực hiện những trách nhiệm đó.

Khẩu hiệu của chúng tôi là nỗ lực hết mình và liên tục sáng tạo.
Tại Ruby, chúng tôi đang có rất nhiều kỹ sư tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết như vậy.
Chúng tôi tin rằng nếu một đội ngũ kỹ sư luôn nỗ lực hết mình, không ngừng trưởng thành luôn tỏa sáng trong tổ chức thì, chắc chắn một tương lai rạng rỡ sẽ chờ đón họ ở phía trước.

Nếu nhìn dưới góc độ nguyên nhân kết quả, có thể thấy chính những nỗ lực của hiện tại sẽ ảnh hướng tới kết quả trong tương lai.
Tôi tin rằng sứ mệnh lớn nhất của một doanh nghiệp chính là liên tục hỗ trợ cho sự phát triển của đội ngũ nhân viên, và hơn nữa, điều này còn đóng góp cho sự phát triển của ngành và xa hơn nữa là sự phát triển của toàn xã hội.

Đây chính là chính sách vĩnh cửu của chúng tôi.