Uỷ thác phát triển với Ruby on Rails

Img service 01

Phát triển hệ thống

Chúng tôi đang làm nhiều dự án như phát triển hệ thống trên Ruby on Rails và đóng góp cho các dự án OSS bên cạnh việc cung cấp một loạt các dịch vụ từ thiết kế, phát triển đến tư vấn và hỗ trợ nói chung.

Đọc thêm
Img service 03

Nghiên cứu phát triển

Chúng tôi đang hợp tác với các hãng truyền thông, công ty điện lực và các trường đại học nhằm tiến hành các nghiên cứu đa dạng như xây dựng mạng lưới thông tin thế hệ sau.

Đọc thêm