Uỷ thác phát triển với Ruby on Rails

Phát triển hệ thống

Chúng tôi đang làm nhiều dự án như phát triển hệ thống trên Ruby on Rails và đóng góp cho các dự án OSS bên cạnh việc cung cấp một loạt các dịch vụ từ thiết kế, phát triển đến tư vấn và hỗ trợ nói chung.

Đọc thêm

Các thành tích đạt được

Tại đây chúng tôi hiển thị các thành tích phát triển cho khách hàng, các nghiên cứu trên Ruby on Rails hay SPA v..v..

Đọc thêm

Nghiên cứu phát triển

Chúng tôi đang hợp tác với các hãng truyền thông, công ty điện lực và các trường đại học nhằm tiến hành các nghiên cứu đa dạng như xây dựng mạng lưới thông tin thế hệ sau.

Đọc thêm

Vài nét về Ruby

Ruby là một ngôn ngữ chung, dễ làm quen với bất cứ đối tượng nào.
Đặc điểm nổi bật nhất của Ruby là giúp các kỹ sư có thể phát triển một cách hứng thú, không áp lực.
Ruby cũng được yêu mến và được đánh giá cao ở các nước ngoài Nhật Bản.

Xem thêm

Hoạt động của công ty

Chúng tôi đang nỗ lực trong rất nhiều lĩnh vực như IoT, Drone, đóng góp cho các dự án OSS v..v.. Tại đây hiển thị một phần các hoạt động trên của chúng tôi.

Xem thêm