Phát triển dịch vụ Web với Ruby on Rails

Phát triển dựa trên nguyên tắc tôn trọng

Đúng như tên gọi Ruby Development VietNam, chúng tôi phát triển các dịch vụ Web chất lượng áp dụng ngôn ngữ phát triển chính là Ruby. Đây là một ngôn ngữ lập trình mang tới hiệu quả cao, dễ làm quen với bất cứ đối tượng nào, đồng thời giúp các kỹ sư có thể làm việc trong không khí vui vẻ, thân thiện. Với Ruby, chúng tôi hướng tới phát triển các dịch vụ Web tốt hơn thông qua việc cung cấp môi trường làm việc như vậy cho đội ngũ nhân viên.

Đáp ứng liên tục các nhu cầu mới

Bên cạnh việc lấy Ruby là ngôn ngữ phát triển chính, chúng tôi vẫn tích cực phát triển dựa trên sự kết hợp của Ruby với các công nghệ khác để đáp ứng được những nhu cầu liên tục thay đổi của xã hội, đặc biệt trong việc phát triển Single Page Application (SPA) áp dụng các framework phía front-end như React, Angular, Vue v.v.. hay các phát triển kết hợp với các công nghệ như IoT, AI và ROS.

Phong cách phát triển

Chúng tôi cũng chủ yếu áp dụng việc phát triển Agile. Trong ngành Web phát triển với tốc độ không tưởng này, các thông số hiếm khí được quyết định từ trước dự án. Kể cả trong trường hợp có các thông số mặc định từ trước, người phát triển vẫn cần thay đổi thông số linh hoạt dựa theo phản hồi của người dùng. Trong thời đại này, tầm quan trọng của việc phát triển Agile linh hoạt trong việc phát triển hệ thống ngày càng được nâng cao. Ruby có sự tương thích cao với việc phát triển Agile và trong thời gian ngắn mang lại được các sản phẩm chất lượng cao, có thể thay đổi linh hoạt.

Đóng góp vào các dự án OSS

Trong số các công nghệ đột phá xuất hiện gần đây, các dự án mã nguồn mở (OSS) đang ngày một gia tăng, đặc biệt là với ngôn ngữ Ruby. Chúng tôi đang tích cực tham gia các dự án OSS và phát triển OSS.