Ruby開発

We think Ruby + a Rubyに力を。世界に輝きを。 We think Ruby + a Rubyに力を。世界に輝きを。

SỨ MỆNH

Chúng tôi sẽ mở ra tương lai thịnh vượng hơn với các dự án phát triển phần mềm sử dụng và khai thác tiềm năng của ngôn ngữ lập trình Ruby.

Đọc thêm

DỊCH VỤ

Dựa vào công nghệ cốt lõi của công ty - Ruby on Rails và việc phát triển Agile áp dụng công nghệ điện toán đám mây, chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ mới trong khoảng thời gian ngắn nhất, đồng thời đi kèm với các dịch vụ bổ sung, update sau đó.
Ngoài ra, chúng tôi còn phát triển một loạt các dịch vụ Web từ AI đến các dịch vụ liên quan đến IoT. Khách hàng có thể thoải mái trao đổi và đưa ra yêu cầu về dịch vụ với chúng tôi.

Đọc thêm

CÔNG TY

Thông tin cơ bản của công ty, cơ cấu tổ chức, các chứng nhận liên quan.

Đọc thêm

Văn phòng vệ tinh Himeshima

Nỗ lực vì một xã hội địa phương năng động

Đọc thêm

TUYỂN DỤNG

Chúng tôi đang tìm kiếm những đồng nghiệp mới.
Tại Ruby, chúng tôi cung cấp cơ hội và môi trường để đào tạo nhân viên thành những nhân tài có khả năng cung cấp các giá trị cốt lỗi thông qua ngôn ngữ lập trình Ruby

Tuyển dụng

LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với chúng tôi.
Ruby Development luôn sẵn sàng cung cấp những giải pháp kinh doanh tối ưu nhất cho khách hàng của mình.

Liên hệ