Công ty chúng tôi tuyệt đối tuân thủ luật bảo vệ thông tin cá nhân và các pháp lệnh, qui phạm khác liên quan. Ngoài ra , công ty chúng tôi có thi hành chương trình bảo vệ thông tin cá nhân ( gọi tắt là qui định Công ty), và không ngừng nỗ lực duy trì và cải tiến các hệ thống quy định này.
Công ty của chúng tôi, tại mỗi bộ phận có sử dụng thông tin cá nhân đều bố trí nhân sự quản lý có trách nhiệm, nhằm xác lập hệ thống quản lý thích hợp các thông tin cá nhân, không chỉ có nhân viên mà cả Ban lãnh đạo cũng đều hiểu và thực thi, triệt để tuân thủ.

Công ty chúng tôi, sử dụng các thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng đã thỏa thuận với khách hàng. Ngoài ra với các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp ,ngoài trừ các trường hợp đã được khách hàng đồng ý, hoặc các lý do chính đáng khác, tuyệt đối không cung cấp hoặc công bố cho bên thứ ba.

Công ty chúng tôi để đảm bảo trạng thái mới nhất và chính xác các thông tin cá nhân, liên tục thực thi các biện pháp khắc phục và nâng cao tính bảo mật thông tin, nỗ lực phòng chống các việc truy cập bất chính vào thông tin cá nhân, rò gỉ thông tin cá nhân, mất mát, tổn hại đến thông tin cá nhân.
Công ty chúng tôi luôn đối ứng một cách khẩn trương, chân thành nhất đối với các yêu cầu của khách hàng, mọi liên hệ luên quan đến các thông tin cá nhân từ phía khách hàng.

Ngày ban hành 1/9/2013

Công ty cổ phần Ruby Development
Tổng giám đốc Ashida Hideyuki