Thành tích

Thành tích ấn tượng

Tất cả
Quản lý quảng cáo
Hệ thống recommend data
Hệ thống mua bán bất động sản
Quản lý log
Quản lý hạ tầng, thiết bị
Hệ thống VR
Quản lý tài chính, nghiệp vụ
Quản lý tuyển dụng
Quản lý nhân sự
Quản lý film và video

Quản lý quảng cáo

Đang phát triển và duy trì các công cụ để kiểm tra các phương tiện quảng cáo

Hệ thống recommend data

Một dịch vụ API đề xuất tin tức và sản phẩm tối ưu dựa trên thông tin như giới tính và sở thích của người dùng. Hiện đang xây dựng logic đề xuất bằng cách sử dụng mô hình máy học và công cụ tìm kiếm văn bản.

Hệ thống recommend data

Hệ thống thống kê và hiển thị PV, UU, CVR, báo cáo doanh thu của các bài viết

Hệ thống mua bán bất động sản

Hệ thống mua bán bất động sản giá tốt

Quản lý log

Từ nhật ký xem khổng lồ, chúng tôi đã phát triển một hệ thống phân tích và hiển thị thời gian xem của người xem và ở đâu có nhiều người xem nhất.

Quản lý hạ tầng, thiết bị

Tổng hợp thông số của thiết bị máy làm khuôn đúc và biểu diễn realtime dưới dang biểu đồ

Hệ thống VR

Chúng tôi đã phát triển một ứng dụng phát lại video VR bằng Oculus, trên thiết bị VR. Chúng tôi cũng đã phát triển một trang web video VR. Chúng tôi đã tạo một API để truy cập trực tiếp vào trang video VR từ ứng dụng phát lại video VR để bạn có thể phát trực tiếp từ ứng dụng phát lại video hoặc phát video đã tải xuống.

Quản lý tài chính, nghiệp vụ

Hệ thống quản lý công việc cho bệnh viện

Quản lý tài chính, nghiệp vụ

Miya System A (Ace) là một dịch vụ đám mây cho phép tạo ngân sách thực hiện cho công việc xây dựng và quản lý khối lượng (tiến độ) của trang web. Chúng tôi sẽ tăng cường thiết lập các kỹ sư hiện trường và quản lý chi phí của công ty bằng cách tạo ra một ngân sách thực hiện dựa trên thiết lập công việc và quản lý khối lượng (tiến độ) của công việc.

Quản lý tuyển dụng

Phát triển hệ thống quản lý thông tin việc làm và kết nối giữa người tìm việc và công ty

Quản lý nhân sự

Hệ thống chấm công và quản lý nhân viên nội bộ

Quản lý film và video

Website xem film hoàn chỉnh , Dự án phát triển mục đích traning cho các member cho công ty

Hệ thống mua bán bất động sản

Thực hiện maintain chỉnh sửa đối với hệ thống giao dịch đất đai và tòa nhà

Quản lý quảng cáo

Đang phát triển và duy trì các công cụ để kiểm tra các phương tiện quảng cáo

Hệ thống recommend data

Một dịch vụ API đề xuất tin tức và sản phẩm tối ưu dựa trên thông tin như giới tính và sở thích của người dùng. Hiện đang xây dựng logic đề xuất bằng cách sử dụng mô hình máy học và công cụ tìm kiếm văn bản.

Hệ thống recommend data

Hệ thống thống kê và hiển thị PV, UU, CVR, báo cáo doanh thu của các bài viết

Hệ thống mua bán bất động sản

Hệ thống mua bán bất động sản giá tốt

Hệ thống mua bán bất động sản

Thực hiện maintain chỉnh sửa đối với hệ thống giao dịch đất đai và tòa nhà

Quản lý log

Từ nhật ký xem khổng lồ, chúng tôi đã phát triển một hệ thống phân tích và hiển thị thời gian xem của người xem và ở đâu có nhiều người xem nhất.

Quản lý hạ tầng, thiết bị

Tổng hợp thông số của thiết bị máy làm khuôn đúc và biểu diễn realtime dưới dang biểu đồ

Hệ thống VR

Chúng tôi đã phát triển một ứng dụng phát lại video VR bằng Oculus, trên thiết bị VR. Chúng tôi cũng đã phát triển một trang web video VR. Chúng tôi đã tạo một API để truy cập trực tiếp vào trang video VR từ ứng dụng phát lại video VR để bạn có thể phát trực tiếp từ ứng dụng phát lại video hoặc phát video đã tải xuống.

Quản lý tài chính, nghiệp vụ

Hệ thống quản lý công việc cho bệnh viện

Quản lý tài chính, nghiệp vụ

Miya System A (Ace) là một dịch vụ đám mây cho phép tạo ngân sách thực hiện cho công việc xây dựng và quản lý khối lượng (tiến độ) của trang web. Chúng tôi sẽ tăng cường thiết lập các kỹ sư hiện trường và quản lý chi phí của công ty bằng cách tạo ra một ngân sách thực hiện dựa trên thiết lập công việc và quản lý khối lượng (tiến độ) của công việc.

Quản lý tuyển dụng

Phát triển hệ thống quản lý thông tin việc làm và kết nối giữa người tìm việc và công ty

Quản lý nhân sự

Hệ thống chấm công và quản lý nhân viên nội bộ

Quản lý film và video

Website xem film hoàn chỉnh , Dự án phát triển mục đích traning cho các member cho công ty

Đa dạng về quy mô và loại hình kinh doanh, hơn 25 khách hàng đã trở thành đối tác của Ruby.

Ông. Yamazaki

Trưởng phòng phát triển

Đội kỹ sư phát triển Việt nam đã chân thành đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chúng tôi cho đến hiện tại. Sản phẩm đã được giới thiệu rộng rãi và nhận được hợp đồng từ những khách hàng đầu tiên. Chúng tôi mong muốn đến Việt Nam thăm các bạn khi hết dịch Covid 19. Và trong tương lai chúng tôi vẫn muốn được làm việc cùng với các bạn. Cảm ơn rất nhiều.

Ông. K-Iwanaga

Senior Leader

Chúng tôi đã nhận được một đơn đặt hàng từ một khách hàng mới, nhưng thời gian giao hàng ngắn, chỉ có một tháng rưỡi. Đó là một điều kiện khó khăn vì có một số bộ phần chưa chốt spec, nhưng với sự hợp tác của Việt Nam, chúng tôi đã cố gắng đáp ứng được ngày giao hàng. Ngoài ra, chất lượng tốt nên chúng tôi có được sự tin tưởng của khách hàng và nhận được yêu cầu tiếp theo. Một đối tác đáng tin cậy.

Hãy để chúng tôi biến ý tưởng của bạn trở thành hiện thực
Liên hệ với chúng tôi