2020

ISMS - Sự cần thiết của lĩnh vực Công nghệ thông tin

Là một công ty chuyên gia công phần mềm, Ban Giám đốc Công ty TNHH Ruby Development Việt Nam luôn quan tâm hàng đầu đến vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cao nhất cho từng dự án của khách hàng.

Sau rất nhiều nỗ lực của Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên, từ khâu xây dựng đến triển khai và từng bước hoàn thiện, chúng tôi đã vinh dự được Tổ chức công nhận quốc gia của Vương quốc Anh (UKAS) cấp Chứng chỉ Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin ISO/IEC 27001:2013 tại văn phòng Hà Nội và Đà Nẵng ngày 11/11/2020.

Sự công nhận này là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng đã, đang và sẽ lựa chọn Công ty TNHH Ruby Development Việt Nam là đối tác tin cậy, an toàn trên hành trình phát triển thành công.


Other news